Privacy

1. Algemene informatie

Voor de dienstverleningen is het noodzakelijk dat HAPPYCAR de “persoonlijke gegevens” van klanten verzameld en verwerkt. Onder deze informatie wordt verstaan: de gegevens die zich tot de persoon betrekken en die tot de persoon geïdentificeerd kunnen worden; mogelijk uit eigen weten of in context met de reeds bekende informatie (waaronder namen, adressen, e-mailadressen of het koopgedrag).

De verstrekker van de diensten genoemd in de Dienstverstrekker (Diensteanbieter) § 13 Duitse Telemediawet (Telemediengesetz- TMG) en verantwoordelijke in paragraaf § 3 paragraaf 7 Bescherming persoonlijke gegevens (Bundesdatenschutzgesetz) is HAPPYCAR GmbH.

Wij zijn uiterst voorzichtig met de persoonlijke gegevens van onze klanten en proberen deze op de beste manier te beschermen. De richtlijnen van ons beschermingsprotocol zouden een goede indicatie moeten geven op welke manier wij uw gegevens gebruiken en beschermen. Deze handleiding “Bescherming persoonlijke gegevens” informeert u over de manier waarop wij dit verzamelen, gebruiken en aan welke derde partij dit bijvoorbeeld wordt gecommuniceerd. Conform ons protocol verplichten wij ons om alle opgeslagen of verwerkte persoonlijke gegevens van de klant (incl. boekingsformulier) enkel en alleen voor de afwikkeling van de tot ons tot stand komende overeenkomsten te benutten.

2. Welke gegevens worden voor welk doeleinde verzameld

a) Tijdens het benutten van onze website

Als u informatie over onze huurautoaanbiedingen zoekt worden geen persoonlijke gegevens verzameld. Enkel de informatie die uw webbrowser automatisch vastlegt om een bezoek aan onze webpagina mogelijk te maken. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw IP-adres, datum& tijd, de aanvraag en het type browser. Met behulp van Cookies kunnen wij onze website beter personaliseren en onze aanbiedingen optimaliseren zodat we deze op uw wensen kunnen afstemmen.

b) De gegevens die we tijdens een boeking verzamelen

Bij interesse in onze huurautoaanbiedingen kunt u ons een boekingsverzoek bijv. per email of contactformulier sturen. De gevraagde informatie in de aanvraag wordt door ons opgeslagen en voor uw boeking verwerkt, of in het geval er aansluitende vragen ontstaan. Dit wordt niet aan derde partijen doorgegeven.

c) Informatie waarover wij op het moment van de boeking beschikken

Tijdens het boeken worden de volgende gegevens verzameld en opgeslagen door HAPPYCAR: Titel, voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en creditcardgegevens. HAPPYCAR wijst er uitdrukkelijk op dat creditcardgegevens niet permanent worden opgeslagen, maar uitsluitend worden verwerkt om versleuteld via een beveiligde verbinding naar de serviceprovider te worden verzonden. Voor de papierloze verwerking van de boeking is de aanvraag van het e-mailadres een verplicht onderdeel: Na de boeking ontvangt de klant een inkomende boekings e-mail met een samenvatting van de details en gegevens van de boeking. Na succesvolle bevestiging door de serviceprovider, zal de voucher met belangrijke klantgegevens per e-mail worden verzonden. Na de terugkeer van de huurauto, zal een extra e-mail worden verzonden, die dient voor de kwaliteitswaarborgring. De klant heeft de mogelijkheid om de diensten van de lokale leverancier en van HAPPYCAR te evalueren. Indien de klant een couponcode heeft ingevoerd op het moment van de boeking, zal er een e-mail naar de klant worden gestuurd voor de betaling van de coupon.

Wanneer de coupon wordt ingewisseld, worden de volgende gegevens verzameld en opgeslagen voor de terugbetaling van de waarde van de coupon: Voornaam en achternaam van de rekeninghouder en bankgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend voor de betaling gebruikt en dienovereenkomstig opgeslagen.

Na het boeken van een huurauto informeren wij onze klanten graag over soortgelijke aanbiedingen, speciale producten en diensten conform § 7 paragraaf 3 UWG. Als u niet wilt dat wij uw e-mailadres gebruiken om u verdere aanbiedingen te sturen, kunt u zich uiteraard te allen tijde afmelden via de afmeld-link in onze reclame e-mails. In dit geval ontvangt u alleen boekingsrelevante e-mails van HAPPYCAR. Houd er rekening mee dat alle boekingsdocumenten alleen per e-mail verstuurd kunnen worden. Het is daarom niet mogelijk om te boeken zonder een e-mailadres op te geven.

d) Wij verstrekken uw persoonlijke informatie niet aan derde partijen

Zonder uw toestemmingen zullen wij nooit uw persoonlijke gegevens aan derde partijen verstrekken. Het communiceren van deze informatie aan de verhuurder blijft verplicht, anders kan er tussen u en de verhuurder geen overeenkomst tot stand komen. Het gebruik in de hiervoor genoemde context is alleen tot dit doeleinde beperkt.

Wij communiceren uw informatie alleen aan bedrijven die in onze naam diensten beschikbaar stellen. Dit betreft bijvoorbeeld het opslaan van de gegevens van de externe partijen die diensten leveren. In zoverre wij informatie in samenhang van derde partijen doorgeven, is het benutten van deze gegevens tot dit doeleinde beperkt.

Naast de hiervoor behandelde aspecten omtrent bescherming persoonlijke gegevens, communiceren wij uw informatie alleen aan derde partijen indien u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Wij verstrekken uw informatie enkel aan derde als deze wettelijk aansprakelijk zijn of voor de bescherming van onze diensten verantwoordelijk is; waaronder:

e) Bewaarperiode voor het opslaan van persoonlijke gegevens

De gegevens worden voor een bepaalde verplichte boekingsperiode opgeslagen of voor de periode die wettelijk gezien noodzakelijk is.

3. Het gebruik van Cookies op onze webpagina

Wij en bepaalde derde partijen waarmee HAPPYCAR samenwerkt (bijv. Google, Bing, Criteo) zijn bevoegd om Cookies en vergelijkbare technologieën (Flash-Cookies, Web-Beacons) in samenhang met uw gebruik op de website te gebruiken (‘Cookies’). Met Cookies wordt verstaan: informatie die uw browser op de harde schijf van uw computer opslaat. Cookies bevatten informatie over het gebruik van een website waaronder; het type browser, het tijdstip en datum van de bezoeken, uw zoekvoorkeuren en gegevens in samenhang met advertenties die zichtbaar worden als u deze heeft aangeklikt. Cookies kunnen voor altijd of enkel voor een bepaalde tijdsduur worden opgeslagen. In een paar gevallen slaan Cookies gegevens op bij een regelmatig bezoek aan een webpagina, hierdoor wordt deze weergegeven zoals u hem bij een vorig bezoek heeft achtergelaten. Deze Cookies zijn onlosmakelijk verbonden met onze website en programma’s verbonden. U kunt uw browser verzoeken om deze Cookies niet te accepteren. Aan de keerzijde van de medaille kunt u hierdoor niet alle functies van onze website gebruiken. Wij kunnen derden toestaan om Cookies op onze website te gebruiken om uw gedrag op de webpagina te volgen. Zulke derde partijen kunnen de gegevens onder omstandigheden met andere bronnen verbinden. Wij kunnen geen controle op deze Cookies uitoefenen. U kunt de opslag van Cookies op uw harde schijf en de implementatie van de technologieën van uw browser verhinderen. U kunt in de instellingen van uw browser vastleggen of u het gebruik van Cookies wilt toestaan of weigeren.

Vanzelfsprekend heeft u de keuze om onze website zonder Cookies te gebruiken. Bedenk echter dat de functionaliteiten op de webpagina hierdoor verslechten, om deze reden adviseren wij u om het gebruik van Cookies op onze website toe te laten.

4. Google Analytics

Onze website gebruikt Google Analytics, een Webanalyse dienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics past Cookies toe, de gebruikerssporen op de webpagina worden in de regel via een server van Google in de USA overgedragen en opgeslagen. In het geval van het anonimiseren op onze website wordt het IP-adres noch van Google, noch binnen de Europese Unie of andere lidstaten met Europese handelsverdragen doorgegeven. Alleen bij hoge uitzonderingen wordt het volledige IP-adres via een server van Google in de USA verwerkt en gecommuniceerd. In opdracht van de websitebeheerder gebruikt Google deze informatie om de webpagina te verbeteren, om verslagen over het websitegebruik samen te stellen en om verder webpagina& internet gedrag met de verbonden diensten van de webpaginabeheerder te analyseren.

U kunt het opslaan van Cookie door een overeenkomende instelling van de Browsersoftware verhinderen; gaarne wille wij benadrukken dat u niet alle functies op de webpagina van HAPPYCAR kunt gebruiken.

U kunt op de werking van de Cookie en daarbij horende verzamelde surfgegevens op de website (bijv. uw IP-adres) aan Google, waaronder het verwerken van de gegevens door Google, verhinderen door in de volgende link de Plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Ter aanvulling van de Browser-Add-On of voor mobiele apparaten kunt u op deze link klikken om de verhindering van Google Analytics bij websites te activeren. Hierdoor wordt een Opt-Out-Cookie toegevoegd, bij het verwijderen van Cookies moet u de link opnieuw aanklikken.

Verdere informatie over de bescherming van de gegevens met betrekking tot advertentiemogelijkheden door Google, waaronder de instellingen en weigeringsmogelijkheden, kunt u op de websites van Google terugvinden: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/ (“Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt”), https://www.google.com/policies/technologies/ads/ (“Advertising”), http://www.google.nl/settings/ads (“De informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties te laten zien), https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl (“Advertenties personaliseren”).

5. Rechten tot persoonlijke gegevens

a) Verzoek tot het verlangen van uitkomsten andere partijen

U kunt de contactgegevens die verbonden zijn met uw contactgegevens via https://www.happycar.nl/contact gratis een verzoek indienen om de veiligheid van uw gegevens na te vragen. Voor uw aanvraag die voldoende informatie om uw identiteit bevat, zullen we een kopie van de beschikbare persoonlijk gegevens tot vervoeging stellen, indien u het recht tot verzoek voor verstrekking van uw gegevens heeft gekregen. Hierdoor is het voor ons duidelijk voor welke doeleinden de gegevens worden verbruikt en kunnen we de bron van de informatie kunnen bevestigen.

b) Recht tot rectificatie

U kunt zich altijd schriftelijk via de contactgegevens onder https://www.happycar.nl/contact laten informeren om veranderingen in de persoonlijke gegevens door te voeren. Bijvoorbeeld, in het geval de gegevens naar uw inzicht incorrect of irrelevant zijn. Met dit verzoek kunt u ons daarom vragen uw persoonlijke gegevens te blokkeren, verwijderen of elders te vernietigen. Wij zullen uw persoonlijke informatie in opdracht en met de overstemmende rechten vernieuwen, blokkeren, wissen of verwijderen.

c) Recht tot het verwijderen

U kunt ons altijd onder de aangegeven contactgegevens https://www.happycar.nl/contact de verwijdering van uw persoonlijke gegevens verlangen. Wij zullen uw aanvraag controleren en bij overeenstemming nakomen.

d) Intrekking toestemming gebruikersinformatie

Indien u vooraf toestemming heeft gekregen voor het delen van gegevens kunt u dit altijd onder de aangegeven contactgegevens op https://www.happycar.nl/contact wederom intrekken.

e) Onwettelijke praktijken

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke informatie onwettelijk is, kunt u zich altijd bij de verantwoordelijke toezichtsorgaan melden. Dit toezicht instituut die de verantwoordelijkheid draagt voor de gegevensverwerking bij HAPPYCAR is in Hamburg (Duitsland) gelokaliseerd: Prof. Dr. Johannes Caspar, Klosterwall 6, 20095 Hamburg, Tel: 040/428544040, E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de.

f) Recht tot bezwaar

U heeft het recht om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te weerleggen. Gebruik hiervoor het daarvoor onderstaande contactadres: https://www.happycar.nl/contact.

6. Contactgegevens / Beschermer persoonlijke gegevens

Alle verzoeken tot informatie, uitkomsten of bezwaar met relatie tot de bescherming persoonlijke gegevens dient u te sturen naar data-bescherming@happycar.nl.