EUR (€)
 • Italiano
 • Polski
 • Deutsch (CH)
 • Español
 • Français
 • English (US)
 • Nederlands
 • Deutsch
  • Klantbeoordelingen 7.5 / 10
 • Makkelijk en snel geregeld

Algemene voorwaarden

1. Algemeen HAPPYCAR GmbH is exploitant van de internetsite www.happycar.nl en biedt via deze site huurauto’s aan van verschillende aanbieders. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de klanten HAPPYCAR als bemiddelaar.De klant komt met HAPPYCAR alleen een bemiddelingsovereenkomst tot stand. De volgende voorwaarden gelden uitsluitend voor de bemiddeling en beïnvloeden niet de voorwaarden, die gelden voor de bemiddelde diensten. Daarom hebben verschillende of tegenstrijdige algemene voorwaarden geen rol bij het tot stand komen van de overeenkomst.
Huurovereenkomsten worden uitsluitend tussen de klant en de aanbieder overeengekomen, rekening houdend met de bepalingen en voorwaarden van de dienstverlener. Tijdens de boeking ontvangt en accepteert de klant de algemene voorwaarden van de aanbieder. In het kader van de aangeboden dienst adviseren wij de klant, om zich over belangrijke vragen voor de beslissing tot het aangaan van het contract zich goed te laten informeren.Wanneer deze vragen niet worden beantwoord door de verzamelde en meegedeelde informatie van HAPPYCAR.

2.
Overeenkomst
2.1
HAPPYCAR vergelijkt de prijzen en voorwaarden van verschillende autoverhuurbedrijven. De contractuele verplichting van HAPPYCAR bestaat uit de juiste verwerking van de geboekte dienst. De levering van de dienst is geen taak van HAPPYCAR, maar is de plicht van de dienstverlener waarmee het contract is overeengekomen.

2.2
HAPPYCAR bemiddelt tussen twee partijen voor een huurauto of andere toerisme gerelateerde diensten, dit gebeurt via de internetsite van een partner van HAPPYCAR of via de website www.happycar.nl. Hierbij geeft de klant een bindende boekingsaanvraag af, hetzij schriftelijk, mondelijk of online.
Eventuele aanvullende wensen kunnen vrijblijvend bijgeboekt worden tijdens de boekingsaanvraag. Deze wensen zijn na een schriftelijke bevestiging van HAPPYCAR of de desbetreffende aanbieder deel van het bindende contract.

2.3.
Het is de plicht van de klant, om de verstuurde bevestiging van de boeking onmiddellijk op eventuele fouten en vergissingen te controleren. Afwijkingen of onjuistheden komen op een later tijdstip niet in aanmerking om veranderd te worden en leiden niet tot een ontbinding van de gesloten overeenkomst.

2.4.
Zoekopdrachten worden bij bestemmingen buiten de Eurozone weergeven in euro’s, om het algemene overzicht te vergemakkelijken en overzichtelijker te maken. De prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen sterk schommelen door koerswisselingen. Voor de boeking geldt de prijs, die is uitgedrukt in de lokale munteenheid.

3.
Diensten van de aanbieder

De details van de huurauto’s, huur voorwaarden en huurovereenkomst worden door verschillende verhuurorganisaties beschikbaar gesteld en door middel van aanbiedingen via HAPPYCAR aangeboden. HAPPYCAR is niet verantwoordelijk voor het controleren van de details van de verhuurorganisaties.

Dit maakt HAPPYCAR overigens niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie van de contractuele partners. Bovendien is HAPPYCAR niet aansprakelijk voor schrijf-, druk- of rekenfouten in de aanbiedingen. HAPPYCAR wijst er verder nadrukkelijk op dat de automatisch genereerde e-mail, die direct na het afsluiten van een boeking naar het e-mail adres van de aanvrager wordt gestuurd, geen bevestiging is. Deze e-mail dient alleen voor het controleren van de gegevens.

4.
Beperkte aansprakelijkheid

4.1
De levering van diensten vallen onder de verantwoordelijkheid van de dienstverlener en vallen daarom buiten de aansprakelijkheid van HAPPYCAR. Dit geldt uitsluitend voor het betreffende autoverhuurbedrijf. Verder is HAPPYCAR niet verantwoordelijk voor de aanbieder zijn opgeleverde diensten. Aan de beschikbaarheid van de huurauto’s op het moment van de boeking kunnen geen rechten worden ontleend.

4.2
Alleen in het geval van opzet of grove schuld is HAPPYCAR aansprakelijk voor schade wegens schending van contractuele of precontractuele verplichtingen.
Deze beperking geldt niet voor a) schending van substantiële contractuele verplichting, b) de aansprakelijkheid voor
eventuele garanties of c) persoonlijke en/of gezondheidschaden
of de dood als gevolg van de schade.

4.3
In geval van een lichte nalatigheid op contractuele verplichtingen, is de aansprakelijkheid beperkt tot typische en voorzienbare schade. De aansprakelijkheid is beperkt in elk geval tot de prijs van de geboekte dienst.

4.4
De bovenstaande beperkingen gelden ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de medewerkers, wettelijke vertegenwoordigers en agenten van HAPPYCAR.
4.5
De verjaringstermijn is onderworpen aan de wettelijke bepalingen.

5.
Betaling bij speciale acties en bij een incasso,

5.1
Bij speciale acties van HAPPYCAR of in het geval dat het autoverhuurbedrijf de overeengekomen huurprijs niet kan incasseren, heeft HAPPYCAR het recht om het openstaande bedrag van de klant te incasseren.

6.
Wijziging- en annuleringskosten

6.1
Tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode accepteert HAPPYCAR de gemaakte wijziging- en annuleringskosten van
de verhuurorganisatie. Dit geldt dus ook wanneer de lokale
aanbieder andere annuleringskosten aangeeft. Wanneer de annulering plaatsvindt binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode, dan gelden de voorwaarden van de lokale autoverhuurder.

6.2
Zowel wijzigingen als annuleringen kunnen telefonisch of schriftelijk via de e-mail worden doorgegeven tijdens openingstijden.

7.
Privacybeleid

7.1
HAPPYCAR is verplicht om persoonlijke gegevens die bij de reservering en bij alle andere gebruikte diensten van HAPPYCAR zijn verzameld en opgeslagen, alleen te gebruiken voor het totstandkomen van het contract. HAPPYCAR is verplicht alle gegevens uitsluitend intern te gebruiken en mag de gegevens
niet aan derden doorgeven, wanneer dit niet wettelijk verplicht is.

7.2
Om de afhandeling van contracten te waarborgen, mag tijdens
het registratieproces opgeslagen persoonsgegevens aan de betreffende dienstverlener en derden worden doorgestuurd.

8.
Rechtspraak

Het verdrag is onderworpen aan het Nederlandse recht. Bij een geschil kan HAPPYCAR alleen worden opgroepen in haar vestigingsplaats. Wanneer HAPPYCAR besluit een bezwaar in te dienen is de woonplaats van de persoon van belang. Zodra het bezwaar van HAPPYCAR zich richt op bedrijven, personen zonder algemeen recht in Nederland, personen die na het afsluiten van het contract naar het buitenland zijn verhuist of waarvan het adres
aan het begin van het indienen van het bezwaar onbekend is, geeft de vestingingplaats van HAPPYCAR de doorslag.